ZAŠTO KORISTITI GOTOVU HRANU TOKOM CELE GODINE?

Zato što:

Svaka promena u sastavu obroka treba da je postepena

Svaku promenu obroka sprovoditi u trajanju od najmanje 10 – 15 dana

Svaki litar mleka = cca 300 g GOTOVE GEBI HRANE

Hrana BEZ AFLATOKSINA – kontrolisani kvalitet

300 do 700 litara po kravi više mleka godišnje

Ispravna telesna kondicija (3,5)

Optimalna izbalansiranost hrane

Prevencija metaboličkih bolesti

Lako formiranje dnevne ishrane sa kabastom hranom (silaža, seno, ….)

Stručna podrška

Dobra preduslov za uspešnu reprodukciju

Mogućnost analiziranja Vašeg sena, silaže ili senaže

Mogućnost isporuke na kućnu adresu

Gebi Doo

24220 Čantavir
Maršala Tita 46

Tel: +381 (0)24/782-525

Fax: +381 (0)24/782-526
E-mail: office@gebi.rs

Facebook