neozel

Vitaminsko – mineralni premiks za sve vrste i kategorije životinja

IZRAĐENO PO PROIZVOĐAČKOJ SPECIFIKACIJI

SIROVINSKI SASTAV:
Zeolitski mineral iz grupe klinoptiolita ( E-551), vitamin A, E, B1, B2, B6, C, Natrijum-selenit, antioksidant.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIXA:
– Klinoptiolit (sa sadržajem oksida, minimalno: SiO2 – 40%, Al2O3-5%, Fe2O3-0,5%, CaO-8%,
– Na2O-5%, MgO-0,3%) – do 85%
– Vit. A, E-672, IJ 200.000
– Vit. E, mg 250.00
– Vit. B1 mg 100,00
– Vit. B2 mg 200,00
– Vit. B6 mg 100,00
– Vit. C mg 100,00
– Selen, E-8, mg 2,0

DODATCI:
Antioksidant: E-321, E320, E-324, E-330, E-338, mg/kg, najmanje 300,00

NAČIN UPOTREBE: Dodaje se u količini od 0,5% u sve vrste smeša za domaće životinje (0,5 kg NEOZELA se umeša sa 99,5 kg hrane ili 5 kg po toni hrane za životinje). Preporučuje se preventivno umešavanje u hranu tokom celog proizvodnog ciklusa, naročito u situacijama kada su komponente za hranu kontaminirane plesnima i mikotoksinima ili u slučaju postojane sumnje.

NAČIN ČUVANJA: Proizvod se čuva na suvom, hladnom i tamnom mestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
NAPOMENA: Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
PROIZVEDENO: Datum proizvodnje naznačen je na ambalaži.
ROK UPOTREBE: neograničen
VETERINARSKI KONTROLNI BROJ: RS-30-004