SIGURICA 2018, TU SVAKO DOBIJA

PRAVILNIK AKCIJE “SIGURICA 2018, TU SVAKO DOBIJA”

Akcija traje od 01.04.2018. do 30.09.2018. godine

Svaki kupljeni GEBI džak od 10 i 20kg, iz programa Energofeed, Uni i Ozzy sadrži po jedan kupon od 10 poena. Komponente ne učestvuju u akciji. Sakupljanjem ovih kupona sa poenima u količini koja je potrebna za odgovarajući artikal Vi možete učestvovati u akciji fabrike stočne hrane Gebi: “SIGURICA 2018, TU SVAKO DOBIJA”.

Kako učestvovati:

-sakupljajte poene u količini koja je potrebna za odgovarajući artikal ili više artikala

-tražite od Vašeg Gebi prodavca Tabelu za kupone koja sadrži deo sa upitnikom

-kupone je potrebno nalepiti na odgovarajuća mesta u tabeli

-popunite upitnik sa vašim podacima: ime i prezime, ulica i broj, naziv grada i opštine, poštanski broj i broj Vašeg telefona

-označite koji ili koje zagarantovane artikle želite da dobijete

-sačuvajte pripadajuće fiskalne račune

-tabelu sa kuponima i pripadajuće fiskalne račune stavite u kovertu i ubacite u SIGURICA kutiju koja je postavljena u maloprodajnom objektu

Na jednu tabelu za kupone možete zalepiti/skupiti: 75 kupona od 10 poena, samim tim možete odabrati više artikala u ukupnoj vrednosti od 750 poena.

Fabrika Gebi zadržava pravo, u slučaju nestanka nekog od artikala sa zaliha, da Vam pošalje drugi artikal u istoj vrednosti. Osvojeni artikal ili artikle Vam šaljemo u Vašu maloprodaju nakon prijema, provere i evidentiranja Vaših kupona, i za preuzimanje se obratite Vašem trgovcu.

Slike artikala na plakatu, flajeru i tabeli za kupone su opisnog karaktera i mogu se razlikovati po boji i dizajnu od onih artikala koje ćete osvojiti u ovoj akciji.

U nagradnoj igri ne mogu da učestvuju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja kupuju robu na odloženo plaćanje, samim tim ne raspolažu sa fiskalnim isečkom.

Akcija je namenjena kupcima koji kupuju na malo, te ukoliko se prilikom provere kupona i fiskalnih isečaka primeti veliki broj zahtevanih artikala za isto lice imamo pravo detaljne provere da li je došlo do zloupotrebe fiskalnih računa ili kupona.

Organizator zadržava pravo da završi ovu akciju i pre isteka navedenog datuma, ukoliko nastavak akcije bude otežan iz bilo kojih komercijalnih razloga ili ako su zalihe garantovanih artikala potrošene.

U tom slučaju će cenjeni kupci i učesnici u ovoj akciji biti u najkraćem roku obavešteni putem “Akcijskog obaveštenja” u maloprodajnim objektima.

Vaš Gebi!

Gebi Doo

24220 Čantavir
Maršala Tita 46

Tel: +381 (0)24/782-525

Fax: +381 (0)24/782-526
E-mail: office@gebi.rs

Facebook