U organizaciji terenskog predstavnika Saše Petrovića i prodavnice Stočne Hrane GebiMs Forma” iz Žagubice, održana je prezentacija na temu “Ishrana visoko mlečnih krava, ovaca i koza“. Sala pčelarskog centra u Žagubici je bila do zadnjeg mesta popunjena, interesovanje je zaista bilo veliko, što govore i slike u prilogu. Naš stručnjak iz oblasti ishrane preživara, Milan Laudanović se trudio da prisutne farmere edukuje i uputi u proizvodni program Fabrike Stočne Hrane Gebi i tehnologiju proizvodnje hrane za životinje. Cilj prezentacije je bio, da se farmerima pokaže, koliko je ishrana bitan faktor u procesu proizvodnje mleka i mesa. Farmeri su dosta toga imali da čuju od nas, dosta toga da pitaju, ali smo i mi imali šta da čujemo od njih, sve u cilju što bolje proizvodnje na njihovim farmama.

Share This