Svakim danom Fabrika stočne hrane Gebi pokušava da izađe u susret svojim kupcima, pa tako u asortimanu fabrike Gebi od skora može se naći i hrana za pastrmke i šarane.
S tim u vezi organizovali smo prezentaciju o ishrani pastrmki u Bajinoj Bašti, koja je održana u organizaciji terenskog predstavnika Petra Despotovića i Atile Vojtera, tehnolog.
Okupili smo dosta ribnjaka iz svih delova Bajine Bašte. Dosta iskustva su kupci prikupili od nas, ali i mi smo imali šta da čujemo od samih kupaca što nam je najbitnije.
Kako smo lider u prodaji hrane za domaće životinje, tako imamo i cilj da se dobro pozicioniramo po pitanju hrane za ribe.
Share This