8.c razred je danas sa razrednom starešinom Leonov Vereš Adrianom i direktoricom Kečenovič Sabo Dorom posetio fabriku stočne hrane Gebi.

Direktor proizvodnje Žolt Žerai je primio goste i održao je predavanje o istoriji fabrike i o današnjoj situaciji. Nakon toga đacima je prikazan celokupan proces proizvodnje u fabrici.

Share This