Rumi-Fos

Rumi-Fos

Vitaminsko-mineralni premiks za preživare. Preporučuje se kod visokoproduktivnih mlečnih krava za balansiranje odnosa fosfora i kalcijuma, u svrhu suzbijanja subkliničke i kliničke manifestacije nedostatka fosfora u dnevnom obroku.
Kostomin

Kostomin

Vitaminsko-mineralni premiks za sve kategorije domaćih životinja. Jačanje kostiju i obezbeđenost organizma mineralima.