saplement milk

Vitaminsko mineralna predsmesa za visokoproduktivne krave

Proizvedena je na osnovu proizvodjacke specifikacije

SIROVINSKI SASTAV: Vitamini,mikromineralne materije, makromineralne materije, antioksidant, aroma, kultura saccharomyces cerevisiae,

HEMIJSKI SASTAV:
Kalcijum: 22,00 %
Fosfor: 4,00 %
Natrijum: 6,00 %
Magnezijum: 3,00 %
1 kg PREDSMESA SADRZI:
VITAMINA:
Vitamin A: 850.000 ij
Vitamina D-3: 85.000 ij
Vitamina E: 4.000 mg
Vitamina B-1: 80 mg
Vitamina B-2: 40 mg
Vitamina B-6: 20 mg
Vitamina B-12: 0,20 mg
Ca-Pantotenat: 80 mg
Niacin: 1.300 mg
Biotin: 50 mg
MINERALA:
Cink: 7.000 mg
Mangan: 4.000 mg
Bakar: 1.000 mg
Gvozdje: 2500 mg
Jod: 400 mg
Kobalt: 50 mg
Selen: 50 mg
ANTIOKSIDANT:
BHT: 4.000 mg
AROMA: 12.000 mg
Saccharomyces cerevisiae: 20.000 ml

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Saplement Milk 2,5 %,vitaminsko mineralna predsmesa za visokoproduktivne krave, koristi se 2,5 % u potpune smese za krave muzare ili 200-300 gr dnevno po zivotinji u zavisnosti od proizvodnje mleka.
NACIN CUVANJA:Proizvod se cuva na suvom ,hladnom i tamnom mestu.
ROK UPOTREBE: 120 dana
PAKOVANJE: u novoj ambalazi