saplement gold

Vitaminsko mineralna predsmesa za nosilje 10 %

SIROVINSKI SASTAV: Vitamini,mikromineralne materije, makromineralne materije, organski selen,metionin, enzimi za živinu, oganski adsorber, crveni karofil, antioksidant, nosac

HEMIJSKI SASTAV:
Kalcijum: 35,00 %
Fosfor: 2,60 %
Natrijum: 1,28 %
Metionin: 0,80%

1 kg PREDSMEŠA SADRZI:
Vitamin A: 120.000 ij
Vitamina D-3: 20.000 ij
Vitamina E: 150 mg
Vitamina K-3: 20 mg
Vitamina B-1: 30 mg
Vitamina B-2: 30 mg
Vitamina B-6: 30 mg
Vitamina B-12: 0,15mg
Vitamina C: 200 mg
Ca-Pantotenat: 100 mg
Niacin: 280 mg
Biotin: 3,60 mg
Folna kiselina: 20 mg
Holin hlorid: 3000 mg
Crveni karofi: 200 mg
Cink: 600 mg
Mangan: 900 mg
Bakar: 80 mg
Gvozdje: 400 mg
Jod: 7 mg
Kobalt: 2 mg
Selen: 1,50 mg
Organski adsorber: 3000 mg
Enzimi za živinu 3000 mg
Organski selen 1200 mg
Antioksidant: BHT 1000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Saplement GOLD 10% ,vitaminsko-mineralna predsmeša za nosilje 10 % se stavlja u potpune smeše za nosilje jaja za konzum u količini od 10%.
NAČIN ČUVANJA: Proizvod se cuva na suvom ,hladnom i tamnom mestu.
ROK UPOTREBE: 120 dana
PAKOVANJE: u novoj ambalazi