miko-STOP 0,3%

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životunju.

Izrađeno prema proizvođačkoj specifikaciji proizvedeno po posebnim zahtevima.

Sirovinski sastav: Vitamin B1, B2, B6, C, organski vezani selen, manan-oligosaharidi, beta glukani, bentonit (E-558), antioksidant.

Hemijski sastav 1kg premixa:

 

Vitamin B1, najmanje 160 mg
Vitamin B2, najmanje 330 mg
Vitamin B6, najmanje 160 mg
Vitamin C, najmanje 830 mg
Antioksidant (E-321, E-320, E-324, E-330, E-338) 1.000 mg
Selen, E-8 najmanje 3,3 mg
Beta-glukani +
Manan-oligosaharidi +
Bentoni (E-558) +

Način upotrebe: Miko-STOP se stavlja u potpune smeše za sve vrste i kategorije domaćih životinja, u količini od 2-3 kg/t (200-300 g) na 100 kg gotove hrane). Količina koja se dodaje zavisi od stepena zaraženosti sirovina plesnima i mikotoksinima. Kod mlađih kategorija i jako visokog nivoa mikotoksina može se dodati i do 4 kg/t (400 g na 100 kg gotove hrane).

Način čuvanja: Čuvati na suvom, hladnom i tamnom mestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.

Veterinarski kontrolni broj: RS-30-004

Napomena: Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija. NIJE ZA LJUDSKU ISHRANU!