premiksi

Br. Proizvod
1. Neozel

NEOZEL Vitaminsko – mineralni premiks za sve vrste i kategorije životinja
Detalji…

 

2. Miko-STOP 0,3%

MIKO-STOP 0,3% Vitaminsko – mineralni premiks za sve vrste i kategorije životinja
Detalji…

3. Saplement Big

SAPLEMENT BIG brašnasto 5% Vitaminsko mineralna predsmeša za ćuriće
Detalji…
4. Saplement Bull

SAPLEMENT BULL brašnasto 2% Vitaminsko mineralna predsmeša za junad
Detalji…
5. Saplement Dry

SAPLEMENT DRY brašnasto 3% Vitaminsko mineralna predsmeša za zasušene krave
Detalji…
6. Saplement Fert

SAPLEMENT FERT brašnasto 3% Vitaminsko mineralna predsmeša za priplodne svinje
Detalji…
7. Saplement Young

SAPLEMENT YOUNG brašnasto 3% Vitaminsko mineralna predsmeša za koke nosilje
Detalji…
8. Saplement Kalf

SAPLEMENT KALF brašnasto 3% Vitaminsko mineralna predsmeša za telad
Detalji…
9. Saplement Karotin

SAPLEMENT KAROTIN brašnasto 3% Vitaminsko mineralna predsmeša za krave muzare
Detalji…
10. Saplement Milk

SAPLEMENT MILK brašnasto 2,5% Vitaminsko mineralna predsmeša za krave muzare
Detalji…
11. Saplement Premium

SAPLEMENT PREMIUM brašnasto 10% Vitaminsko mineralna predsmeša za prasad
Detalji…
12. Saplement Tov

SAPLEMENT TOV brašnasto 3% Vitamin. mineralna predsmeša za svinje u porastu i tovu
Detalji…
13. Saplement Uni

SAPLEMENT UNI brašnasto 3% Vitaminsko mineralna predsmeša za svinje u tovu
Detalji…
14. Saplement Vit

SAPLEMENT VIT brašnasto 5% Vitaminsko mineralna predsmeša za piliće
Detalji…
15. Saplement Gold

SAPLEMENT GOLD brašnasto 10% Vitaminsko mineralna predsmeša za koke nosilje
Detalji…