tehnologija

Kompletan proces proizvodnje, kako stočne hrane, tako i ostalih naših proizvoda, u kompaniji “Gebi” je automatizovan, što garantuje adekvatno doziranje različitih žitarica, aminokiselina, vitamina i minerala i dobijanje gotovog proizvoda koji odgovara svim kvalitativnim i kvantitativnim standardima. Upravo zahvaljujući savremenoj tehnologiji i specijalizovanom računarskom softveru, mogućnost greške je svedena na minimum, a za kontrolu i praćenje čitavog procesa proizvodnje u smeni je dovoljna samo jedna osoba.

Za svoje visoko-pozicionirano mesto na domaćem i regionalnom tržištu, između ostalog, izborili smo se i na taj način što smo uneli niz novina u ovoj oblasti, pre svega peletiranje i ekstrudiranje stočne hrane.

Kako su do pre nekoliko godina peletirani proizvodi kod nas bili nepoznati kupcima, menadžment i tehnolozi kompanije su upravo akcenat u proizvodnji stavili na ovu vrstu stočne hrane. Zato danas imamo situaciju da čak 100 odsto kompletne proizvodnje iz naših pogona izlazi u peletiranom stanju, na veliko zadovoljstvo odgajivača stoke i živine koji koriste proizvode kompanije “Gebi”.

Isto tako, zahvaljujući dobrim poslovnim vizijama, sposobnošću da se prepoznaju i primene inovacije, kao i kreativnosti naših stručnjaka, postali smo jedan od prvih proizvođača stočne hrane na tržištu Republike Srbije koji radi ekstrudiranje sirovina. Reč je o procesu tokom kojeg se na velikoj temperaturi i pod velikim pritiskom, razbijaju molekuli skroba u sirovinama, što omogućava da stočna hrana kao finalni proizvod bude lakša i svarljivija. Upravo ekstrudiranje omogućuje da se u procesu proizvodnje ne koriste veštačke arome, već, u kombinaciji sa peletiranjem, stočna hrana dobija zlatno žutu boju i odlikuje je blago prženi miris.

Potvrdu da smo povukli pravi potez uvođenjem ovakvih inovacija i koliko je stočna hrana napravljena na ovakav način cenjena na tržištu, dobili smo i na osnovu toga što sada umesto jedne mašine, sa kojom smo pokrenuli proces ekstrudiranja, sada imamo čak 10 savremenih ekstrudera, koliko nam je potrebno da bismo zadovoljili aktuelnu potražnju, odnosno potrebe proizvodnje, i po tome smo lideri u Srbiji.

Posedujemo i modernu laboratoriju, napravljenu po svim važećim standardima, u kojoj se vrši svakodnevna analiza, kako svih sirovina i pratećih elemenata koje ulaze u fabriku, tako svih gotovih proizvoda koji su namenjeni tržištu.

Naravno, na ovome se nećemo zaustaviti, jer nam je jedan od prioriteta stalna modernizacija svakog segmenta preduzeća.