Odgovor na: Premiks za telade

home Forumi Stručni forum “GEBI” Preživari Premiks za telade Odgovor na: Premiks za telade

#1832
Attila Vojter
Модератор

Poštovani Todore!

Zahvalni smo što ste se zainteresovali za naš proizvod!

Za telad preporučujem premiks:

Saplement KALF, koja u sebi sadrži sve vitamine, makroelemente i mikroelemente. Udeo u smeši iznosi 3%.

U prilogu šaljem Vam različite preporuke (smernice) mešanja. Naravno, korišćene sirovine moraju zadovoljiti kvalitetne kriterijume.

Saplement Kalf

Sa poštovanjem,

Attila Vojter