Odgovor na: Razlika između Farma Plus M 18% i Farma Plus Milk 18%

home Forumi Preživari Razlika između Farma Plus M 18% i Farma Plus Milk 18% Odgovor na: Razlika između Farma Plus M 18% i Farma Plus Milk 18%

#1407
Author
Главни мајстор

Poštovani!

Pitanje je na mestu, jer samo iz trgovačkog naziva ne može se analizirati sastav, namenu, itd… Po pravilniku oba proizvod mora se deklarisati da je namenjeno za krave muzare preko 20 litara mleka na dan. I to je tačno, ali nije sve jedno dali je to 22 lit, 25, 30 ili više litara na dan, odnonsno dali je prvi ili drugi/trećai deo laktacije, od čega se sastoji dnevni TMR….

Farma Plus M 18, je jedan standardni proizvod za visokomlečne krave, koja izmiruje potrebe krava uz korištenju dobre silaže i sena. Imamo primer da se uključuje u TMR i preko 25-28 litara mleka, isto tako neki koriste i ispod 20 litara na dan (u slučaju nedostatka kvalitetne kabaste hrane). Osnovna razlika Farma Plus Milk 18 je u toma da ovaj proizvod u sebi sadrži i tz bypass proteine i masti u većoj količini. Sigurno da korišćenjem ove smeše možete očukivati veću proizvodnju mleka, odnosno da iskoristite svoj genetski materijal. Ove godine, kada silaža kukuruza u stablici siromašnija prvenstveno u energiji, opravdano je koristiti Milk 18 narošito u prvom delu laktacije. Istovremeno možete i očekivati raniju uspešno osemenjivanje.

Želim Vam proizvodni uspeh i u novoj godini!

Sa poštovanjem,

Attila Vojter
Gebi doo